Nieuws

Toedeling uit erfenis: geen verkrijging onder bijzonder titel met daarmee annexe voorzienbaarheid

Lees verder

Planschade is niet gebaseerd op pure marktwaarde, maatstaf taxatie in planschadezaken

Lees verder

Huurdersvergoeding art. 7:309 BW: schadeberekening conform onteigeningsrecht

Lees verder

Planschade: optie van compensatie in natura alleen aanvaardbaar als concrete datum/termijn wordt genoemd

Lees verder

Maatstaf taxatie in planschadezaken

Lees verder

Rechtbank wijkt sterk af van deskundigenadvies: Hoge Raad acht vonnis Rechtbank voldoende gemotiveerd

Lees verder