Veelgestelde vragen

Bekijk hier antwoorden op de meestgestelde vragen.

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. De overheid kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken, bijvoorbeeld door het afsluiten van een weg of het intrekken van een vergunning. Nadeelcompensatie is complex en vraagt om gespecialiseerde deskundigheid. DOBS is het register waar de nadeelcompensatiespecialisten zijn te vinden.

Onteigening is mogelijk om bijvoorbeeld een weg, spoorlijn of een nieuwbouwwijk aan te leggen. De overheid verkrijgt door de onteigening het eigendomsrecht. De eigenaar en eventuele andere rechthebbenden hebben recht op een volledige schadeloosstelling. Alvorens te kunnen onteigenen, is de overheid verplicht om eerst in goed overleg (minnelijk) te trachten de grond inclusief eventuele woning of andere gebouwen te verwerven. De DOBS-deskundige is bij uitstek de specialist om de schadeloosstelling te bepalen.

Planschade is schade die ontstaat na de wijziging van een bestemmingsplan. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van deze schade, moet de schade niet voorzienbaar zijn geweest bij aankoop van bijvoorbeeld de woning. De schade die valt binnen het normaal maatschappelijk risico, blijft voor rekening van de aanvrager. De DOBS-deskundige kent de regelgeving en jurisprudentie en is de specialist om te adviseren over de planschadevergoeding.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op en stuur een mailbericht naar info@registerdobs.nl

Contact opnemen
Copyright © 2024 Stichting Register DOBS
Realisatie Pixel Creation