Register voor deskundigen

De stichting heeft tot doel een register van personen samen te stellen van deskundige beroepsbeoefenaren op het gebied van onteigening, nadeelcompensatie, planschade en aanverwante rechtsgebieden.

De stichting heeft tot doel een register van personen samen te stellen van deskundige beroepsbeoefenaren op het gebied van onteigening, nadeelcompensatie, planschade en aanverwante rechtsgebieden, ten einde potentiële opdrachtgevers een pool van deskundigen aan te bieden. De stichting bevordert en bewaakt deze deskundigheid van de geregistreerden. Middels het stellen van toelatingscriteria en een systeem van Permanente Educatie.

De stichting Register DOBS is een zelfstandige rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van de NVR, de onteigeningsadvocatuur, de makelaardij en de rijksoverheid. VastgoedCert is adviseur van het bestuur. De stichting is opgericht op 10 november 2014.

De toelating tot het register is op aanvraag en staat open voor hen die lid zijn van een beroepsorganisatie met tuchtrecht. De aanvrager wordt beoordeeld op kennis en ervaring aan de hand van vastgelegde toelatingscriteria. De toelatingsbeslissing ligt bij de Commissie van Toelating van de stichting.

Het secretariaat, de administratieve voorbereiding en inhoudelijke ondersteuning wordt verzorgd door de Stichting VastgoedCert.