Nieuws

Normaal Maatschappelijk Risico: korte afstand = lagere drempel? Neen

Lees verder

Afdeling bestuursrechtspraak bevoegd bij nadeelcompensatiekwesties op grond van Tracéwet

Lees verder

Burgerwoning in plaats van een bedrijfswoning onder het oude planologische regime: planologisch nadeel

Lees verder

Inbreiding tegenover uitbreiding: een verschil in te hanteren drempel (van 5%)? Neen

Lees verder

Inbrengwaarde art. 6.12 e.v. Wro: complexwaarde in relatie tot sloopkosten

Lees verder

Burgerwoning i.p.v. een bedrijfswoning onder het oude planologische regime

Lees verder