Nieuws

Kennismiddag 'Onteigenen onder de Omgevingswet' op 3 november 2021

Lees verder

Planschade / nadeelcompensatie: waardevermindering en inkomensschade bij meerdere vennootschappen

Lees verder

Geen schadeloosstelling voor kosten van wederbelegging

Lees verder

Planschade: planvergelijking en overgangsrecht; waardering en WOZ-waarde

Lees verder

Planschade Oegstgeest: de Afdeling over compensatie in natura

Lees verder

Taxeren in het kader van nadeelcompensatie: aandacht voor de WOZ-waarde

Lees verder