Nieuws

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak, voorrangsregeling art. 7.16 Waterwet

Lees verder

Onteigening en vergoeding wegens bruikbare bodembestanddelen

Lees verder

Planschade was voorzienbaar; beoogd koper moet archieven lokale krant raadplegen

Lees verder

Exploitatieplan, kostenverhaal

Lees verder

Kosten art. 50 Ow verband houdende met beroep op zelfrealisatie

Lees verder

Deels getaxeerd buiten (oppervlakte) exploitatiegebied

Lees verder