Nieuws

Register DOBS Kennismiddag Waterveiligheid - 12 april 2018

Lees verder

Grex: Kosten grondverwerving voor buiten het exploitatieplangebied gelegen bovenwijkse voorziening

Lees verder

Nieuw bestemmingsplan “doorbreekt” voorzienbaarheid voorafgaand structuurplan

Lees verder

Normaal maatschappelijk risico en gelijkheidsbeginsel

Lees verder

Onwinbare bodembestanddelen: per kavel of op complexniveau

Lees verder

Wel of geen vergoeding (werkelijke) waarde voor onteigend pachtrecht, daar waar in praktijk ter plaatse voor pachtrechten betaald wordt?

Lees verder