Register voor deskundigen

De stichting heeft tot doel een register van personen samen te stellen van deskundige beroepsbeoefenaren op het gebied van onteigening, nadeelcompensatie, planschade en aanverwante rechtsgebieden.

Meer informatie

Zoek een deskundige

Studiedag Register DOBS

Onteigeningsdeskundigen

Aantal geregistreerde
onteigeningsdeskundigen

111 6 28 13 17 44
Stichting Register DOBS | Postbus 4188 | 3006 AD Rotterdam | 010 - 212 20 94 | info@registerdobs.nl