Privacybeleid

Uw privacy is van groot belang voor het DOBS. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over het DOBS en de geregistreerde deskundigen te weten komen. Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw onze nieuwsbrief te sturen danwel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen het DOBS een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van het DOBS, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar invoert dan wel openbaar maakt.

Beveiliging

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan het DOBS puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij hiertoe geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes.

Wijzigingen

Het DOBS behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy policy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan het secretariaat. Gebruikt u daartoe het mailadres info@registerdobs.nl

Zie ook de pagina Gebruiksovereenkomst

Meer informatie?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact

Meer lezen over DOBS

Copyright © 2024 Stichting Register DOBS
Realisatie Pixel Creation