Kennismiddag Register DOBS 2020


Op donderdag 4 juni 2020 vind wederom de Kennismiddag Register DOBS plaats. Deze middag staat het 'Onteigenen onder de Omgevingswet' centraal.

Verdere details volgen later. Alle ingeschrevenen zullen persoonlijk voor deze middag worden uitgenodigd.