Kennismiddag 'Onteigenen onder de Omgevingswet' op 3 november 2021


Het onderwerp van de Kennismiddag is ‘Onteigenen onder de Omgevingswet’. Recentelijk heeft de Minister bericht dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk naar 1 april of 1 juli 2022 wordt verschoven. Wij geven er de voorkeur aan om dit onderwerp te behandelen met een duidelijk beeld over de startdatum.

Daar komt bij dat tijdens de kennismiddag het project A12/A27 Ring Utrecht centraal staat. Dat project ligt nu stil vanwege de recente uitspraak van de Afdeling over de rekenmethode voor de stikstofuitstoot. Na de zomer hebben wij ook meer duidelijkheid over de voortgang van dat project in relatie tot de recente stikstofrechtspraak.

De Kennismiddag DOBS zal plaatsvinden op 3 november 2021.