Kennismiddag doorgeschoven naar oktober 2021


In onze nieuwsbrief van april 2021 hebben wij bericht dat de jaarlijkse Kennismiddag vanwege de Corona-regels is verplaatst naar 2 juni 2021.

Wij stellen vast dat er weliswaar sprake is van versoepelingen, maar dat de Corona-regels nog steeds in de weg staan aan het organiseren van een fysieke bijeenkomst. Wij denken dat het voor eenieder prettiger is om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Er is grote kans dat dat in het najaar weer kan.

Het onderwerp van de Kennismiddag is ‘Onteigenen onder de Omgevingswet’. Recentelijk heeft de Minister bericht dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk naar 1 april of 1 juli 2022 wordt verschoven. Wij geven er de voorkeur aan om dit onderwerp te behandelen met een duidelijk beeld over de startdatum.

Daar komt bij dat tijdens de kennismiddag het project A12/A27 Ring Utrecht centraal staat. Dat project ligt nu stil vanwege de recente uitspraak van de Afdeling over de rekenmethode voor de stikstofuitstoot. Na de zomer hebben wij ook meer duidelijkheid over de voortgang van dat project in relatie tot de recente stikstofrechtspraak.

Al met al redenen om de Kennismiddag DOBS nog een keer te verplaatsen. Wij verheugen ons op een fysieke bijeenkomst over dit voor de praktijk belangrijke onderwerp. De nieuwe datum maken we zo spoedig mogelijk bekend.