Kennismiddag december doorgeschoven naar voorjaar 2021


Het bestuur van Register DOBS organiseert jaarlijks de welbekende Kennismiddag. Ook dit jaar waren de voorbereidingen getroffen en zou de kennismiddag, na een eerder uitstel, op 3 december a.s. alsnog plaatsvinden, met als onderwerp ‘Onteigenen onder de Omgevingswet’. Een onderwerp waar veel over te doen is en waar we de geregistreerden graag over hadden geïnformeerd.

Vanwege de Covid-maatregelen is het niet mogelijk om op 3 december a.s. een fysieke bijeenkomst te houden. Wij geven de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst boven een digitale kennismiddag, omdat wij eraan hechten dat de geregistreerde deskundigen elkaar ook kunnen treffen en kunnen bijpraten. Bovendien denken wij dat het aanbod aan fysieke bijeenkomsten over dit onderwerp relatief groot is, een online kennismiddag vanuit DOBS heeft naar ons oordeel niet veel toegevoegde waarde.

Het bestuur heeft daarom besloten de Kennismiddag op deze dag definitief niet door te laten gaan. De middag wordt vooralsnog doorgeschoven naar het voorjaar van 2021. En uiteraard worden de geregistreerden hierover weer tijdig geïnformeerd.

Het bestuur gaat ervan uit dat er dit jaar voldoende aanbod is geweest bij andere organisaties om de benodigde 6 punten voor 2020 te behalen. Mochten dit aantal onverhoopt aan het einde van dit jaar niet zijn gehaald, dan biedt het bestuur de gelegenheid het tekort aan punten in 2021 in te halen.

Wij gaan ervan uit dat er begrip is voor deze situatie en zullen er alles aan doen om in het voorjaar een geslaagde Kennismiddag te organiseren. We hopen elkaar dan in goede gezondheid te treffen.