Kennismiddag 9 november 2022


Verslag Kennismiddag stichting register DOBS 9 november 2022

Thema: Gedoogplichten in de praktijk

 Op 9 november 2022 vond weer onze jaarlijkse kennismiddag voor geregistreerde deskundigen plaats. Deze keer in Hotel Vianen. De opkomst was groot, ruim 90 deskundigen waren aanwezig en tevens een groot aantal juristen van Rijkswaterstaat.

De eerste lezing werd gehouden door Peter Lommerse, werkzaam als jurist bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat. Peter behandelt verzoeken om oplegging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Hij gaf ons een kijkje in de keuken en vertelde wat er in de procedure verandert (en wat niet) als de Omgevingswet in werking treedt.

De tweede lezing werd gehouden door Frank Mulder en Carmen Corsten, beide advocaat bij Van Benthem & Keulen, advocaten /notariaat. Frank en Carmen bespraken de grondslag voor de onderhandelingsplicht voordat een bestuursorgaan een verzoek tot oplegging van een gedoogplicht kan indienen, hoe die onderhandelingsplicht in de jurisprudentie wordt ingevuld en wat daarbij de rol is van standaardvoorwaarden die de netbedrijven hanteren.

Ten slotte heeft Jeroen van Lenthe, rentmeester/taxateur bij Van Ameyde Waarderingen ons bijgepraat over welke verschillende schades en schadesoorten het gevolg zijn van het opleggen van een gedoogplicht, waarbij het dan ook weer relevant is ten behoeve van wat voor activiteit of werk een gedoogplicht wordt opgelegd.  

Na de lezing was er genoeg tijd voor de borrel en voor iedereen om weer bij te praten!

Presentatie Jeroen van Lenthe - Van Ameyde Waarderingen

Presentatie Frank Mulder + Carmen Corsten

De presentatie van Peter Lommerse is op te vragen bij Register Dobs