Wat betekent een onteigening?

Onteigening is mogelijk om bijvoorbeeld een weg, spoorlijn of een nieuwbouwwijk aan te leggen. De overheid verkrijgt door de onteigening het eigendomsrecht. De eigenaar en eventuele andere rechthebbenden hebben recht op een volledige schadeloosstelling. Alvorens te kunnen onteigenen, is de overheid verplicht om eerst in goed overleg (minnelijk) te trachten de grond inclusief eventuele woning of andere gebouwen te verwerven. De DOBS-deskundige is bij uitstek de specialist om de schadeloosstelling te bepalen.

Copyright © 2024 Stichting Register DOBS
Realisatie Pixel Creation