Studiedag Register DOBS

Studiedag Register DOBS: ‘Waterveiligheid en grondverwerving’ Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, worden strenge veiligheidsnormen voor onze waterkeringen gehanteerd.

Studiedag Register DOBS: ‘Waterveiligheid en grondverwerving’ Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, worden strenge veiligheidsnormen voor onze waterkeringen gehanteerd. Hierdoor staat het Deltaplan Waterveiligheid de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en de meren. Voor deze dijkversterkingsoperatie is 7,8 miljard euro gemoeid. Het programma is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen waarbij de Waterschappen belast zijn met de uitvoering. Vorenstaande ambitie biedt een goed podium voor de eerste studiemiddag van het Register DOBS over “Waterveiligheid en Grondverwerving”. De studiedag wordt gehouden op donderdag 12 april 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere details volgen op een later moment.