Register DOBS Kennismiddag Waterveiligheid - 12 april 2018

Stichting Register DOBS organiseert op donderdag 12 april 2018 een kennismiddag over waterveiligheid. De komende jaren moeten vele kilometers dijken en kades worden verbeterd om zo te voldoen aan de nieuwe normen voor hoogwaterveiligheid. De waterveiligheid stelt de waterschappen dan ook voor een enorme opgave. Die opgave geldt ook voor vastgoedadviseurs, grondverwervers en onteigeningsspecialisten/taxateurs. Immers in veel gevallen heeft het waterschap in ieder geval de toestemming nodig van derden zoals grondeigenaren, pachters en andere zakelijk gerechtigden. Deze middag biedt handvatten voor deze gezamenlijke opgave om de noodzakelijke dijkverbeteringen in Nederland ook op andermans grond te kunnen realiseren.
Na deze middag beschikt u als vastgoedadviseur, grondverwerver, onteigeningsspecialist/taxateur of medewerker van een waterschap en/of provincie over praktische en juridische informatie over waterveiligheid door dijkverbetering. U verkrijgt inzicht in de verschillende technieken en varianten van dijkverbetering (en de daaruit voortvloeiende schadeposten) als ook in de mogelijkheden en varianten om medewerking van grondeigenaren te verkrijgen. Deze informatieve middag helpt u bij uw werkzaamheden in opdracht van  een waterschap of als deskundig adviseur voor een grondeigenaar die geconfronteerd wordt met de noodzaak van dijkverbetering.
 

Programma

  • Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom en staat er een broodje voor u klaar
  • Om 13.00 uur wordt u welkom geheten door de heer E. Jongmans, directeur bij het Waterschap Rivierenland
  • Dagvoorzitter mevrouw A. de Laat, organisatieadviseur en -coach, geeft vervolgens een toelichting op het programma en zal de middag verder begeleiden
  • De heer mr. H.J.A. van Hoogmoed RT, rentmeester NVR, Hoogstate Taxateurs o/z en Rentmeesters B.V., voorzitter Stichting Register DOBS, zal de doelstelling en het belang van Register DOBS benadrukken
  • De heer R. Jorissen, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma, houdt een inleiding over de opgave en het belang van waterveiligheid en dijkverbeteringen
  • De heer M. Schepers, programmamanager waterschap Rivierenland, houdt een inleiding over technische keuzes en varianten en ondersteunende maatregelen bij dijkverbetering; van verkenning naar planuitwerking en  realisatie en het belang van tijdige beschikbaarheid van  de grond; de rol van (mede) overheden daarbij
  • Korte pauze
  • Mevrouw H. Zeilmaker, advocaat Dirkzwager advocaten & notarissen, houdt een inleiding over onteigenen of gedogen bij dijkverbetering, criteria voor te maken keuzes, schadecomponenten, minnelijk overleg; procedures en doorlooptijd, hierbij worden de perspectieven van de kant van het waterschap en van de kant van de eigenaar/rechthebbende belicht
  • Tot slot vindt er een plenaire paneldiscussie plaats: Wat verwachten waterschappen van DOBS-geregistreerden zoals onteigeningsdeskundigen/taxateurs en vice versa
  • Na afloop, ca. 16.30 uur, is er gelegenheid voor een hapje en een drankje

Locatie

Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel.
Na afloop ontvangen de deelnemers een uitrijkaart voor het parkeerterrein van Van der Valk.

PE-punten

Zowel door Register DOBS, de NVR en NRVT zijn 3 PE-punten toegekend aan deze Kennismiddag. Er zal een presentielijst worden bijgehouden.

Aanmelden

U kunt zich geheel kosteloos aanmelden via info@registerdobs.nl.

Let op: reageer snel, er zijn slechts nog enkele plaatsen beschikbaar.

Presentaties

Bekijk hier de presentaties van de sprekers van deze dag.