Planschade: optie van compensatie in natura alleen aanvaardbaar als concrete datum/termijn wordt genoemd

 

De gemeente Waalwijk had besloten tot compensatie in natura van planschade als gevolg van vervallen bouwmogelijkheden. De gemeente zou een nieuw bestemmingsplan vaststellen waarin de betrokken gronden de oude bestemmingen zouden terugkrijgen. Als die herziening niet onherroepelijk zou worden zou een vergoeding in geld worden betaald. De gemeente had geen datum bepaald waarop de herziening uiterlijk onherroepelijk zou moeten zijn en waarop zo nodig de vergoeding zou worden uitbetaald. De Afdeling herhaalt in haar uitspraak van 27 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:939) dat de tegemoetkoming in de vorm van compensatie in natura niet afhankelijk mag zijn van een toekomstige onzekere gebeurtenis. De gemeente had dan ook in haar besluit over de toekenning van planschade moeten opnemen dat uitbetaling van het bedrag na een concrete vastgestelde datum zou plaatsvinden als het herstelbestemmingsplan op die datum niet onherroepelijk zal zijn.