Nieuws

Huurwaarde kapitalisatie bij (tegemoetkoming) planschade; Een kritische noot

Lees verder

Art. 61 Onteigeningswet: (niet) een billijke schadeloosstelling

Lees verder

Gedoogplicht BP: volledige schadeloosstelling BP omvat ook planschadevergoeding

Lees verder

Toedeling uit erfenis: geen verkrijging onder bijzonder titel met daarmee annexe voorzienbaarheid

Lees verder

Planschade is niet gebaseerd op pure marktwaarde, maatstaf taxatie in planschadezaken

Lees verder

Huurdersvergoeding art. 7:309 BW: schadeberekening conform onteigeningsrecht

Lees verder