J.L. Scheffer

't Schoutenhuis B.V.
Postbus 13
3930 EA Woudenberg
Sinds 1992 ben ik werkzaam in het veld van publiekrechtelijke schadeloosstellingen en onteigening. In mijn huidige praktijk adviseer ik particulieren vanuit mijn activiteiten als beherend rentmeester, en wordt ik met regelmaat door Rechtbanken en Hoven benoemd in deskundigencommissies (en af en toe als "unus") die de Rechtspraak adviseren. Deskundigeheidsbevordeing is voor mij de reden om mij voor het lidmaatschap van Dobs aan te melden.
Neem contact op
J.L. Scheffer
  • Postbus 13
  • 3930 EA Woudenberg
Meer informatie

Meer lezen over DOBS

Copyright © 2024 Stichting Register DOBS
Realisatie Pixel Creation