C.G. Plomp

Plomp makelaars & taxateurs o.g.
Weesperveste 13
3432 AD NIEUWEGEIN
Cees Plomp is rentmeester-taxateur bij Plomp makelaars & taxateurs o.g.,
een familiebedrijf, gespecialiseerd in onteigeningen en bestuursrechtelijke schadevergoedingen, opgericht in de negentiende eeuw door de betovergrootvader van Cees Plomp.

Vroeger werkte een rentmeester veelal in opdracht van grondeigenaren en hield zich bezig met het beheer van het land en onderhield de contacten met de pachters en overheden.
Inmiddels hebben bevolkingsgroei, industrialisatie en verstedelijking het land ingrijpend veranderd.
De rentmeester is met deze ontwikkeling meegegroeid en houdt zich tegenwoordig vooral bezig met onteigening, pacht, gebiedsontwikkeling, functiewijzigingen en planschade.
Maar ook taxaties en aan- en verkoop behoren tot zijn takenpakket.

Een rentmeester draagt door middel van advies over onder andere toepassing van de wet- en regelgeving bij aan het keurig aangeharkte uiterlijk van ons land.
Meestal kan op minnelijke basis worden aangekocht, in een enkel geval volgt een onteigening.
De rentmeester adviseert over de waarde van het hetgeen wordt aangekocht, de waardevermindering van het overblijvende en alle bijkomende schade.

Zo nu en dan doet de rentmeester zijn naam nog steeds eer aan door met laarzen door de weilanden te lopen, toch is de rentmeester vandaag de dag meestal achter een bureau te vinden.
Hij schrijft niet alleen rapporten, maar is ook aanwezig in de rechtbank, waaraan hij advies uitbrengt.

Er is specifieke vakkennis voor nodig van onder andere het recht, milieu- en landbouwbeleid, bedrijfseconomie, bouwkunde, bodemkunde en landschapskunde.

Plomp heeft eerst rechten gestudeerd, daarna een makelaars- en rentmeestersopleiding gevolgd, en een universitaire opleiding tot onteigeningsadviseur en gerechtelijk deskundige voltooid.
Neem contact op
C.G. Plomp
  • Weesperveste 13
  • 3432 AD NIEUWEGEIN
Meer informatie

Meer lezen over DOBS

Copyright © 2024 Stichting Register DOBS
Realisatie Pixel Creation